Näkymien määrittely ja käyttö. 3.-4.4.2024

Näkymien määrittely on yksi tehokkaimmista tavoista tarjota M-Filesin useimmin käytetty tieto helposti käyttäjien saatavilla. Kun näkymät luodaan tehokkaiksi ja toiminnan tarpeita palveleviksi, ei tietoa tarvitse hakea joka kerta uudelleen, vaan aika säästyy itse asian tekemiseen. Kun näkymien tekeminen osataan organisaatiossasi hyvin, on käyttäjien tiedonkäsittelytarpeisiin helppo vastata nopeasti!

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

  • perehdyttää näkymien määrittelyn perusteisiin
  • esittelee näkymien määrittelyn monipuolisia mahdollisuuksia
  • antaa vinkkejä näkymien mukauttamiseen

Näkymien hallintaan tutustutaan käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla. Osallistujilla on käytössään virtuaalinen ympäristö sekä koulutusmateriaalit, jotka jokainen kouluttautuja saa mukaansa koulutuksen päätteeksi. Koulutuksen jälkeen osaat rakentaa käyttäjien toimintaa ja liiketoiminnan tarpeita tukevia näkymiä sekä ohjeistaa työyhteisösi jäseniä luomaan itselleen mielekkäitä näkymiä. Koulutusryhmät ovat pienryhmiä, ja kouluttajia on aina kaksi, jotta osallistujilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista opastusta tarvittaessa.

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

M-Filesin näkymien määrittely ja käyttö -koulutus sopii erityisesti esimiehille, osastopäälliköille, tiiminvetäjille ja muille henkilöille, jotka tiedostavat oman yksikkönsä tiedonhallintatarpeet. Lisäksi koulutus sopii yrityksen M-Filesin pääkäyttäjille. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä tietämystä IT-järjestelmien hallinnasta. M-Filesin metatietorakenteen hallinta -koulutuksen asioiden hallitseminen on eduksi, mutta ei välttämätöntä.

HINNOITTELU

Koulutus on osa M-Files Academyn Business Administrator -koulutusohjelmaa, joka sisältää neljä (4) koulutusta. Business Administrator -koulutuskokonaisuuden hinta on 3780 euroa / henkilö (alv 0 %). Yksittäisen koulutuksen hinta on 995 euroa / henkilö (alv 0 %). Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalin sekä pääsyn virtuaaliympäristöön.

AJANKOHTA

M-Filesin näkymien määrittely ja käyttö -koulutus toteutetaan etäkoulutuksena kahtena peräkkäisenä päivänä. Koulutuspäivän pituus on 4,5 tuntia eli koulutuksen kokonaiskesto on 9 tuntia. Koulutuspäivät alkavat klo 10.00 ja päättyvät klo 14.30. Koulutuspäivän aikana pidetään pieniä taukoja.

ILMOITTAUTUMISET

koulutukset@m-files.com