Prosessien ja työnkulkujen hallinta. 24.-25.4.2024

Tehokkaasti hyödynnettynä M-Filesin tavat seurata ja hallita liiketoiminnan prosesseja varmistavat, että oikeilla ihmisillä on oikea tieto oikeaan aikaan ja että tehtävät delegoidaan tarkoituksenmukaisesti. Mallintamalla prosessit M-Filesiin työnteko nopeutuu ja tehostuu, prosessit yhtenäistyvät ja inhimilliset virheet vähenevät eri työvaiheissa. M-Filesin työnkulkuominaisuuden avulla voidaan lisäksi seurata dokumenttien ja tehtävien elinkaarta laatujärjestelmien vaatimalla tavalla.

Prosessien ja työnkulkujen hallinta M-Filesin avulla -koulutus antaa käytännön vinkkejä työnkulkujen mallintamiseen sekä erilaisten tehtävänantojen ja ilmoitusasetusten hyödyntämiseen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Prosessien ja työnkulkujen hallintaan M-Filesin avulla tutustutaan käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla. Osallistujilla on käytössään virtuaalinen koulutusympäristö, jossa harjoitteleminen on turvallista. Koulutuksen jälkeen sinulla on laaja ymmärrys M-Filesin mahdollisuuksista prosessien automatisoinnissa ja tehostamisessa sekä valmiudet mallintaa työnkulkuja ilmoitusasetuksineen ja tehtävänantoineen. Koulutusryhmät ovat pienryhmiä, ja kouluttajia on aina kaksi, jotta osallistujilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista opastusta tarvittaessa.

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Prosessien ja työnkulkujen hallinta M-Filesin avulla -koulutus sopii M-Filesin pääkäyttäjien lisäksi erityisesti esimiehille, osastopäälliköille, tiiminvetäjille ja muille henkilöille, jotka tiedostavat oman yksikkönsä prosessien tiedonhallintatarpeet. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä tietämystä IT-järjestelmien hallinnasta.

HINNOITTELU

Koulutus on osa M-Files Academyn Business Administrator -koulutusohjelmaa, joka sisältää neljä (4) koulutusta. Business Administrator -koulutuskokonaisuuden hinta on 3780 euroa / henkilö (alv 0 %).Yksittäisen koulutuksen hinta on 995 euroa / henkilö (alv 0 %). Hinta sisältää opetuksen, opetusmateriaalin sekä pääsyn virtuaaliympäristöön.

AJANKOHTA

Prosessien ja työnkulkujen hallinta -koulutus toteutetaan etäkoulutuksena kahtena peräkkäisenä päivänä. Koulutuspäivän pituus on 4,5 tuntia eli koulutuksen kokonaiskesto on 9 tuntia. Koulutuspäivät alkavat klo 10.00 ja päättyvät klo 14.30. Koulutuspäivän aikana pidetään pieniä taukoja.

ILMOITTAUTUMISET

koulutukset@m-files.com